visit tracker on tumblr

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MF 103:  Bilgisayar Programlama - Güz 2011


DUYURULAR

  1. Sizler bu sayfayı sıklıkla ziyaret etmekle yükümlüsünüz.

  2. Derse gelmeden önce bir önceki haftaya ait powerpoint sunusunu ve kitabın ilgili bölümlerini okuyunuz lütfen.


DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER


MATLAB PROGRAMININ TEMİNİ

MATLAB Programının R2011a Versiyonunu İndirmek ve Kurulumun Nasıl Gerçekleştirildiğini Öğrenmek İçin Lütfen Tıklayınız

(Programı İndirebilmek ve Çalıştırabilmek İçin Kablolu veya Kablosuz Kampüs Ağına Bağlı Olmanız Gerektiğini Unutmayınız.)


HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ VE DERS NOTLARI

HAFTA

İŞLENEN KONULAR

DOSYA İNDİR

1 Ders Yok -----
2

Bilgisayarla Problem Çözümünün Aşamaları, Algoritma Geliştirmede ve Programlamada Kullanılan Bazı Temel Kavramlar, Akış Diyagramları, Uygulamalar.

Lecture1.pptx

Kitabın İlk 5 Bölümünü Okuyunuz

3

MATLAB, MATLAB Programlama Ortamı ve Bileşenleri (Başlat Menüsü, Komut Penceresi, Çalışma Alanı, Çalışma Dizini, Komut Geçmişi, Metin Düzenleyicisi), MATLAB'de Deyimler ve Bileşenleri, Değişkenler ve Değişken Tanımlama Kuralları, Deve ve Paskal Notasyonları, Rakamlar, Aritmetik Operatörler ve İşlem Önceliği, MATLAB'in Kullanıma-Hazır Bazı Matematiksel Fonksiyonları, MATLAB'de Değişken Türleri ve Değer Atamaları (MATLAB Değişkenlerine Matrislerin, Satır ve Sütun Vektörlerinin, Karakter Dizilerinin ve Skalerlerin Atanması), MATLAB'in "ans" ve "pi" Değişkenleri, "format" Komutu İle Ondalıklı Değer Duyarlılığının Kontrol Edilmesi, "input" Komutuyla MATLAB Programlarına Klavyeden Sayısal ve Metinsel Veri Aktarımı, "help", "doc", "clc" ve "clear" Komutları.

Lecture2.pptx

Kitabın 6., 7. ve 8. Bölümlerini Okuyunuz

4

MATLAB Programlarında Ekrana Bilgi Yazdırma, disp Komutu ile Ekrana Bilgi Yazdırma (disp Komutu ile Ekrana Metin Yazdırma, disp Komutu ile Ekrana Sayısal Değer Yazdırma, disp Komutu ile Ekrana Metinleri ve Sayısal Değerleri Birlikte Yazdırma), fprintf Komutu ile Ekrana Bilgi Yazdırma, MATLAB'de Programlama, Düzyazı M-Dosyaları ile Programlama, Düzyazı M-Dosyalarının Adım Adım Oluşturulması ve Çalıştırılması, Değişken ve Dosya Adlarının TAB Tuşu ile Otomatik Olarak Tamamlanması, Düzyazı M-Dosyaları ile Uygulamalar.

Lecture3.pptx

Kitabın 9. ve 10. Bölümlerini Okuyunuz

5

İlişkisel Operatörler, İlişkisel Operatörlerin Öncelik Sıraları, Mantıksal Operatörler (Mantıksal VE Operatörü ve Doğruluk Tablosu, Mantıksal VEYA Operatörü ve Doğruluk Tablosu, Mantıksal DEĞİL Operatörü ve Doğruluk Tablosu), if Şartlı Deyimi, if-else Şartlı Deyimi, if-elseif-else Şartlı Deyimi, MATLAB Programlarına Açıklama Satırlarının Eklenmesi, switch-case Yapısı ile Çoklu Seçimin Kolaylaştırılması, MATLAB'de Kaçış Karakterleri, Çalışmayan MATLAB Programlarında Hataların Bulunması ve Düzeltilmesi, Çalışan Ama Doğru Sonuçlar Üretmeyen MATLAB Programlarında Hataların Ayıklanması,  Uygulamalar.

Lecture4.pptx

Kitabın 11., 12., 13. ve 14. Bölümlerini Okuyunuz

6

Programlamayı Kolaylaştıran Bazı Kullanıma-Hazır MATLAB Fonksiyonları, Sayı Yuvarlama Fonksiyonları (fix, round, ceil, floor), Bir Sayının Tamsayı veya Ondalıklı Sayı Olup Olmadığının Araştırılması, mod Fonksiyonu ile Kalan Bulma, Bir Sayının Çift Sayı veya Tek Sayı Olup Olmadığının Araştırılması, rand Fonksiyonu ile Rastgele Sayı Üretimi, zeros Fonksiyonu ile Sadece 0'lar İçeren Bir Matrisin Otomatik Olarak Oluşturulması, ones Fonksiyonu ile Sadece 1'ler İçeren Bir Matrisin Otomatik Olarak Oluşturulması, Döngüler, for Döngüsü, while Döngüsü, Uygulamalar.

Lecture5.pptx

Kitabın 15. ve 16. Bölümlerini Okuyunuz

7 Ders Yok (Kurban Bayramı - İyi Bayramlar) -----
8

Kitaptaki Döngü Uygulamalarına Devam.

-----

Kitabın 16. Bölümünü Okuyunuz

9

break ve continue Deyimleri ile Döngü Akışının Değiştirilmesi, İç İçe Döngüler, Sonsuz Döngüler, Türkçe Anahtar Kelimeler ve Programlama Karşılıkları, Uygulamalar.

Lecture6.pptx

Kitabın 16. ve 17. Bölümlerini Okuyunuz

10

MATLAB'de Fonksiyon M-Dosyaları ile Programlama, Fonksiyonlar ve Genel Özellikleri, Fonksiyon M-Dosyalarının Bileşenleri (Fonksiyonun İmzası veya Prototipi, Fonksiyonun Tanımı, Fonksiyon M-Dosyaları Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Fonksiyon M-Dosyalarının Oluşturulması ve Çalıştırılması, Ana Fonksiyon ve Alt (Yardımcı Fonksiyon) Mantığı, Uygulamalar.

Lecture7.pptx

Kitabın 18. Bölümünü Okuyunuz

11

Geriye 1 veya 0 Değerini Döndüren M-Fonksiyonlar, MATLAB'de Program Akışının return Komutu ile Ani Olarak Sonlandırılması, Olmayana Ergi ve Aksine Örnek Bulma Yöntemleri ile İspat, Diziler, Tek Boyutlu Diziler (Satır veya Sütun Vektörleri) ve length Fonksiyonu, Satır Vektörlerinin İçerisinin Otomatik Olarak Sayılarla Doldurulması, Satır Vektörlerinin Dinamik Olarak Büyüyen Bir Depolama Aracı Olarak Kullanılması, Uygulamalar.

Lecture8.pptx

Kitabın 18. ve 19. Bölümlerini Okuyunuz

12

Kitaptaki Tek Boyutlu Dizi Uygulamalarına Devam, Sayı Manipülasyonları (Bir Sayının Bölenlerinin Bulunması, Asal Sayıların Tespiti, Mükemmel Sayıların Tespiti)

-----

Kitabın 19. ve 20. Bölümlerini Okuyunuz

13

Ders Yok (2. VİZE HAFTASI - BAŞARILAR)

-----
14

İki Boyutlu Diziler (Matrisler) ve size Fonksiyonu, Uygulamalar.

Lecture9.pptx

Kitabın 24. Bölümünü Okuyunuz

15

MATLAB'de Nokta (Elemanter) İşlemler, MATLAB'de 2 Boyutlu Grafik İşlemleri, plot, title, xlabel, ylabel ve hold Komutları, Çoklu Grafikler, legend, figure ve subplot Fonksiyonları, Uygulamalar.

Lecture10.pptx

LİNKLER

  1. MATLAB, ABD Menşeli "The Mathworks" Adlı Şirketin Tescilli Adıdır.

  2. MATLAB'in Türkiye Temsilcisi Bursa Merkezli "Figes" Firmasıdır.

  3. Hızlı Ulaşım İçin Toplu Halde MATLAB Komutları

  4. MATLAB Rehberi

  5. MATLAB'de Grafik İşlemleri


SINAV SONUÇLARI


İnşaat Mühendisliği - A Grubu

Kimya Mühendisliği - A Grubu